top of page

TIENDES & OFFERGAWES

“Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.”

Spreuke 3:9-10

ZAPPER

Jy kan ook op Zapper ‘n bydrae maak deur hierdie

kode te scan

AANLYN BETALINGS

Jy kan jou offergawes gee deur gebruik te maak van PayFast

Masterpass Trans.png
zapper Trans.png
Instant%20EFT%20Trans_edited.png
snapscan2%20trans_edited.png
Visa%20trans_edited.png
maestro%20trans_edited.png

BANKBESONDERHEDE

Lewende Woord Midrand
First National Bank
Rekening: 62584639094
Takkode: 250655

Jy kan ook kaart betalings doen deur YOCO

logo_yoco_online_store_360x_edited.png

INTERNATIONALE BETALINGS

LEWENDE WOORD MIDRAND NPC

 

Reg. No. 2016/047220/08

Address: 222 Landshut Drive, Louwlaria, Centurion, 0157

FNB Cheque 62584639094

 

Brach Code: 252145

 

Swift Code: FIRNZAJJ
(IBAN Number: 62584639094)

 

info@lewendewoordmidrand.co.za

 

FIRSTRAND BANK LIMITED

 

4 MERCHANT PLACE, CORNER FREDMAN DRIVE AND RIVONIA, 2128, SOUTH AFRICA

LWM_20200223_9395.jpg
bottom of page